Ulighed, gældslettelse og skat i centrum for ny dansk udviklingsstrategi

I disse uger har den ny Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen skudt gang i debatten om en ny dansk udviklingsstrategi. Strategien skal implementeres under en hård økonomisk krise, hvor vi for første gang i årtier ser en stigning i antallet af ekstremt fattige. Derfor skal finansiering af udvikling stå centralt i en ny dansk udviklingspolitik. Her nogle bud til ministeren:

Covid-19 krisen har bragt mange udviklingslande ud i den værste økonomiske krise i mange årtier, hvor op mod 500 millioner mennesker kan blive kastet ud i fattigdom. De sidste årtiers fremskridt kan blive sat tilbage og mange lande og sårbare mennesker vil opleve et nyt ’tabt årti’, hvis de ikke får massiv hjælp og omfordeling af ressourcerne. Der er brug for støtte til at landene kan beskytte deres udsatte borgere, investere i sundhed og uddannelse, ikke mindst for kvinder og den store generation af unge.

Det kræver en indsats mod ulighed mellem landene og en indsats for at få de velstående eliter i landene til at bidrage mere gennem progressive skatter. Der er brug for nye ressourcer til at “Build Back Better” med en retfærdig og grøn omstilling efter corona-krisen. Et ud af fire lande globalt er presset af uholdbar gæld og mange udviklingslande får ikke mobiliseret tilstrækkelige egne ressourcer til at finansiere verdensmålene.


Lige nu er der et positivt nordisk samarbejde om disse dagsordner, der med fordel kan styrkes for at fremme de nordiske værdier om at ‘alle skal med’. Tilsammen udgør de nordiske lande en udviklingspolitisk stormagt, der kan spille en vigtig rolle i at fremme finansiering af udvikling fra gældslettelse, skattemobilisering og en stærkere stemme til udviklingslandene i internationale fora.


Disse internationale indsatser, der skal muliggøre gældslettelse og skattemobilisering, har ofte karakter af politiske forhandlinger og initiativer, og kræver derfor en samtidig oprustning af ressourcer og kompetencer i den danske udenrigstjeneste på disse områder.


  • En ny udviklingsstrategi skal have et stærkt fokus på at reducere ulighed i og mellem landene (SDG#10), så udsatte grupper og særligt kvinder og unge får bedre muligheder for at udleve deres drømme og bidrage til udviklingen. Alle skal med!

  • Danmark skal sammen med de nordiske lande arbejde for internationale løsninger for behandling af uholdbar gæld, der tager udgangspunkt i at landene skal kunne finansiere verdensmålene

  • Danmark skal, som lovet i Addis Tax Initiative, øge bistanden til skattemobilisering med særligt fokus på progressive skatter og støtte til ikke-statslige aktører, der holder regeringerne ansvarlige og kan bidrage til større tillid til at ressourcerne anvendes til gavn for alle

  • Danmark skal arbejde for, at både regeringer og internationale organisationer som IMF og Verdensbanken, prioriterer udbygningen af sociale sikkerhedsnet og velfærdsydelser som sundhed og uddannelse, samt støtte ikke-statslige aktørers deltagelse og kontrol i implementeringen for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed

  • Danmark skal arbejde for, at der er politik kohærens, så internationale skattesystemer og krav fra internationale organisationer ikke modarbejder landenes muligheder for at mobilisere skatter og investere i velfærd og udvikling.


26 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle