Stop støtten til fossile projekter i udlandet

Af: Lars Koch og Eigil Johannisson, Mellemfolkeligt Samvirke

Først publiceret i Altinget 7. maj, 2021


Der er endnu ikke sat dato for, hvornår Danmark stopper eksportstøtten til fossile projekter. I mellemtiden støtter den offentlige virksomhed Danmarks Eksportkredit oliekraftværker i Mali og Bermuda til en værdi af 768 millioner kroner. Det kan Danmark gøre meget bedre. I en tid, hvor vi skal udfase kul, olie og gas, skal vi naturligvis ikke udvikle fossile projekter, der har flere årtiers levetid. Det er imidlertid realiteten i dag. EKF Danmarks Eksportkredit støtter danske virksomheders eksport og har 111 milliarder kroner i forskellige projekter.

I 2017 gav EKF et lån på 86 millioner kroner til etableringen af et nyt oliekraftværk i Mali. Året efter gav fonden en bankgaranti på 682 millioner kroner til rekonstruktionen af et oliekraftværk på Bermuda. EKF støtter også vindmølleparker i et stort omfang, og det er prisværdigt. Men det gør det ikke mindre problematisk at bruge offentlige midler på fossile projekter, som forværrer klimakrisen.

Danmarks klimaskadelige støtte er en del af et globalt problem. De største økonomier i verden, G20, bruger hvert år hele 400 milliarder kroner i offentlige midler på at støtte fossile projekter i andre lande. Det er seks gange så meget, som de bruger på vedvarende energi. Regeringen kan relativt let stoppe støtten til fossile brændsler i udlandet og dernæst samarbejde med andre lande om at gøre det samme.

Se notat hvordan Danmark kan stoppe fossil eksportstøtte sammen med andre lande

Den offentlige støtte bruges til at få private investorer med i projekter, som ellers ville være for risikable. Så udover de offentlige milliarder mobiliseres enorme summer af private midler til blandt andet oliekraftværker og rørledninger, der ikke kunne realiseres uden de offentlige midler.

Mens Danmark bidrager til dette problem i dag, kan vi blive en del af løsningen i morgen.

Andre lande er i gang I marts sagde Storbritannien stop for al støtte til fossile projekter i udlandet. Og her i midten af april har Danmark og seks andre lande erklæret, at de - på et tidspunkt - vil stoppe eksportstøtten til fossile projekter. Hvis en sådan udmelding skal være troværdig, så må den følge Storbritanniens eksempel og gøre det her og nu.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har nu igangsat en analyse af konsekvenserne for både klimaet og danske eksportjob, hvis der indføres et stop for eksportstøtten til fossile projekter. Det er godt, men det står allerede klart, at udfordringen for Danmark er minimal sammenlignet med Storbritannien, som flytter milliarder af dollars væk fra den fossile sektor.

Stoppet for den fossile støtte vil have marginale omkostninger for danske arbejdspladser, mens eksporten af vind er vigtigere for dansk økonomi. Vi er i en stærk position i Danmark til at vise, at et stop for fossile projekter og opskalering af de grønne er godt for både klimaet og økonomien.


Se notat om, hvordan grøn eskportstøtte giver flere arbejdspladser end fossil støtte

”Gas is over” Vi kan i Danmark endda gå videre end Storbritannien og blive det eksempel, andre lande ser op til. Storbritanniens udmelding åbner op for at kunne støtte gasprojekter i særtilfælde, og det kan åbne en kattelem for nye kraftværker, der binder os til gas i årtier.

Og gas er bestemt ikke grønt: Hvis man ser på hele værdikæden af gas, udleder det næsten lige så meget som kul. Tiden for gas er forbi, hvis vi vil nå Parisaftalens klimamål. Som præsidenten fra den europæiske investeringsbank EIB udtalte for nyligt: ”gas is over”.

I dag er sol og vind allerede billigere end fossil energi i størstedelen af verden, og det vil kun blive billigere. Mange fossile kraftværker etableres faktisk kun, fordi de nyder godt af offentlig støtte. Ellers ville det ikke kunne betale sig.

For et udviklingsland, der ser sig om efter billig energi, er fossile brændsler derfor risikofyldte. Vores offentlige midler er bedre brugt på at udbrede grønne løsninger.

Danmark kan vise klimalederskab Dette er en stor klimadiplomatisk mulighed for Danmark. Regeringen kan relativt let stoppe støtten til fossile brændsler i udlandet og dernæst samarbejde med andre lande om at gøre det samme. Danmark har allerede et aktivt klima-diplomati, men det bør udbredes, så det også tager fat i de offentlige investeringer.

Regeringen lancerede sidste år en strategi for global klimahandling, der fremhævede, at Danmark skal have et stærkt klimadiplomati. Som Jeppe Kofoed (S) formulerede det: ”Danmark skal være en ’grøn stormagt’, der trods vores beskedne størrelse går forrest og trækker andre lande i en grøn retning.”

Nu har vi chancen. Danmark kan stoppe støtten til kul, olie og gas og tage lederskab i en koalition af lande, der gør det samme.

13 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle