Slet udviklingslandenes gæld så de kan bekæmpe corona

Et toårigt rentefrit gældsmoratorium – stop for betaling af renter og afdrag – kan sikre mere end $50 mia. USD – næsten 350 mia. kr. – til 69 af de fattigste lande i verden. Pengene, der skulle være betalt til IMF, OECD-lande, Kina og private banker kan i stedet for bruges til at håndtere og bekæmpe corona-krisen og den økonomiske krise, der kommer.

Corona-virussen vil formentlig ramme Afrika og andre udviklingsregioner i de næste måneder. Lande, hvor sundhedssystemerne ikke er gearet til at tackle en pandemi, hvor millioner bor i tæt slum, uden vand og sanitet, og hvor store flygtningelejre kan gøre corona-krisen katastrofal.

Samtidig følger en global økonomisk krise, der allerede rammer skrøbelige og gældsatte økonomier. Kapital bliver lige nu trukket ud af landene og allerede trængte budgetter til sundhed, uddannelse, klima og velfærd bliver skåret yderligere. I den situation er det ikke bæredygtigt at lande bruger en meget stor del af deres statsbudget – i nogle lande op mod 40% af statsbudgettet - på at servicere gæld.

Helt ekstraordinært har ledelsen i Verdensbanken og IMF netop opfordret G20-landene til at indføre et gælds-moratorium. G20 mødes på topniveau den 15. april, lige inden Verdensbankens og IMF’s Forårsmøder den 16-17. april.

Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer til:

1. Levering af nødhjælp i form af medicinsk og hygiejne hjælp, testsystemer mm til at understøtte skrøbelige sundhedssystemer i de mest sårbare lande.

2. Finansiel bistand uden betingelser

3. Et akut rentefrit gælds-moratorium for 69 lavindkomstlande kombineret med gældslettelse linket til finansiering af FN’s 17 Verdensmål som langsigtet perspektiv Corona-virussen kan skabe en katastrofe af usete dimensioner, hvis smitten for alvor spreder sig i Afrikas slum og flygtningeområder. Sundhedssystemerne er ikke gearet til at håndtere en pandemi.

I Danmark har vi lært, at det at isolere os, holde afstand og vaske hænder er afgørende for at bremse smitten. Det er umuligt i en overfyldt flygtningelejr eller i et slumområde uden vand og toiletter hvor familier bor tæt sammen i små rum.

Skrøbelige lande skal ikke betale renter og afdrag på gæld, mens deres sundhedssystemer bryder sammen. Mennesker må komme før kreditorerne. Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer udviklingslandene til sammen at iværksætte et moratorium på deres gæld. Og vi opfordrer lederne af de rige lande – inklusiv Danmark – til at arbejde for at indføre moratorium for gæld til både IMF, OECD-landene, Kina og de private banker.

IMF kan – hvis Bestyrelsen godkender det – indføre et moratorium på gæld til IMF. Det vil mobilisere $2.2 mia. USD over to år til de 69 fattigste lande.

Den store del af gælden er til de OECD-landene og Kina. Hvis disse lande beslutter at give et toårigt moratorium, vil det mobilisere $38,2 mia. USD over to år til bekæmpelse af Corona og styrkelse af sundhedssystemerne i de 69 lande.

Af de 69 såkaldte Low Income Economies, der har et BNP pr indbygger under $1.025 USD, er de 35 i Afrika. De har tilsammen ca. 1,2 mia. indbyggere.

FN’s Generalsekretær Antonio Guterres har netop opfordret verdenssamfundet til at mobilisere $2 mia. USD til bekæmpelse af corona i udviklingslandene. Danmark har afsat 1 milliard kroner til corona-respons. Det er godt. Men et gælds-moratorium vil være en effektiv måde at sikre, at langt større beløb kommer de udsatte lande til rådighed, når de ikke skal betale renter og afdrag på lån.

Mellemfolkeligt Samvirke håber at Danmark vil gå forrest i at foreslå et gældsmoratorium nu. Milliarderne til renter og afdrag er bedre investeret i at redde sårbare mennesker fra corona-krisen og den økonomiske krise, der følger.

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle