Shells klima-illusion

Opdateret: 2. nov. 2020

AF: Stine Krøijer, Formand for Mellemfolkeligt Samvirke, & Lars Koch


Shell vil have dig til at tro, at du kan købe benzin og ikke skade klimaet ved at købe aflad i form af klimakompensation. Det er en stor illusion, som Politiken afdækker.


At få danskere til at købe aflad for at udlede CO2 fra benzin i Danmark ved at købe skov-certifikater i de såkaldte REDD+ projekter i lande som Peru og Indonesien bidrager ikke til at løse klimakrisen.


Certifikaterne skal sikre, at skov ikke bliver fældet i fx nationalparker i Indonesien og Peru, eller at der rejses ny skov. Træer er vigtige. De binder CO2 fra atmosfæren. Derfor er ét element i at løse klimakrisen at øge skovmængden globalt.


Klimakompensation er et tvivlsomt redskab

I praksis er det tvivlsomt om certifikaterne har en virkning. Meget tyder på, at den kommercielle skovrydning i stedet bliver øget andre steder i samme land, hvor der ikke er certifikater.


Dertil, i nogle af de konkrete projekter, som Shell sælger certifikater til, sikrer landenes regeringer i forvejen skoven som en del af deres egen nationale indsats for skovbevarelse og begrænsning af CO2 udledning. Det er derfor tvivlsomt, om der bliver bevaret mere skov gennem Shells certifikater.


Sidst, så har flere af de skove, der er inkluderet i den globale handle med skov-certifikater, været udsat for skovbrande. Det illustrerer den tal-magi, der ligger til grund for hele klima-kompensations cirkusset. De træer, der i fremtiden skulle fastholde CO2, kan futte af på et øjeblik, mens danskere tror de køber kompensation for forbrug af fossile brændstoffer, der har ligget i jorden i millioner af år.


Det største problem ved klima-kompensations mekanismerne er, at de skaber en illusion om, at vi kan fortsætte en helt ubæredygtig adfærd i Danmark ved at få fattigere lande til at løse problemet for os. Det er ansvarsforflygtigelse. Danskere udleder i gennemsnit mere end fire gange mere CO2 pr indbygger end folk i Peru og 46 gange mere end folk fra Uganda. Det er danskernes forbrug af fossile brændstoffer, der er problemet.


Vi ved, at de 1 % rigeste i verden udleder dobbelt så meget CO2 som de 50 % fattigste i verden. De 10 % rigeste i verden er ansvarlige for mere end 50% af udledningen af CO2. Fire ud af fem danskere hører til verdens 10 % rigeste. Vi skal løse de problemer, som vi selv har skabt, ikke tørre løsningen af på de fattige mennesker, der intet medansvar har for klimakrisen.


Shell’s blakkede grønne image

Shell bruger 1 krone på investering i bæredygtig energi hver gang de bruger 30 kroner på videreudvikling af fossile projekter. Samtidig er Shell en del af lobby-organisationer, der målrettet modarbejder aktiv klimahandling. Shell bruger formentlig flere penge på at modarbejde klimahandling og markedsføre sig som grøn og bæredygtig, end de reelt bruger på investering i bæredygtig energi.


Dine pensionspenge i Shell og andre olieselskaber

Hvis du har en arbejdsmarkedspension, så har du muligvis selv investeret din pension i Shell og andre olieselskaber, der målrettet modarbejder klimahandling. De danske pensionsselskaber har mere end 30 milliarder kroner i fossile selskaber og omkring 3 milliarder kroner i Shell. Olieselskaberne har allerede planer om at udvinde mere end dobbelt så mange fossile brændstoffer, som kan tillades, hvis vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5 grad.


Action: Skriv under for at stoppe oliesvineriet og få PFA Pension og de andre store danske pensionsselskaber til at droppe deres fossile investeringer.


Regeringen vil klimakompensere flyrejser – et blålys

Regeringen har netop fremlagt forslag til en grøn offentlig indkøbspolitik. Her er planen, at købe kompensation for alle offentlige flyrejser ved at købe kompensation i den nyetablerede Klima- skovfond. Det kommer der ikke mindre CO2-udledning af fra flyrejserne.


Det skaber en illusion om, at vi kan fortsætte flyrejserne mod at købe aflad ved at plante træer. Forslaget er, at udtage lavbundsjorde og plante skov i Danmark. Udtagning af landbrugsjord er en vigtig mekanisme, der er helt central, når regeringen senere på året skal diskutere klimaudledning fra landbruget. Men i stedet for at tage det danske ansvar for klimakrisen på sig og droppe nogle flyrejser og samtidig udtage landbrugsjord, så skaber regeringen en illusion om, at vi kan fortsætte flyrejserne, hvis vi blot samtidig udtager landbrugsjord. Det ligner mest dobbelt regnskabsføring af den samme indsats.


Klima-kompensation er ikke en del af løsningen på klimakrisen, hverken i Danmark eller globalt. Den eneste løsning er, at vi ændrer på den adfærd, der drive klimakrisen, og som allerede nu har voldsomme konsekvenser, særligt for fattige mennesker i udviklingslandene.

73 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle