SHELL: Danskernes pensionspenge i oliesvineri

Opdateret: 20. apr. 2020

Udgivet som MS Mener februar 2020


Hollandsk-britiske Shell, et af verdens største olieselskaber, er som resten af den fossile sektor i økonomisk og legitimitetsmæssig krise. Hvor man for få år siden talte om ’peak oil’ altså at ressourcerne var ved at være udtømt, så taler man i dag om ’peak demand’, altså at efterspørgslen og dermed prisen bliver presset. Hvis Parisaftalens mål om at holde temperaturerne under 2 grader celsius og gerne under 1,5 grad, så skal mindst 50% af de kendte olieressourcer blive i jorden, og vi skal stoppe med at eftersøge nye ressourcer. Branchens krise er fremragende gennemgået i en artikel af Jørgen Steen Nielsen i Information 14. februar 2020. Samtidig er de store olieselskaber inklusive Shell i en finansiel risiko for investorer og med faldende aktiekurser. DANSKE PENSIONSMIDLER I SHELL Shell søger at brande sig som et mere bæredygtigt olieselskab. De danske pensionsselskaber har lidt over 3 mia. kr. investeret Shell og bliver fx af Torben Möger Pedersen, Direktør for PensionDanmark og talsmand for pensionsbranchen, fremhæver Shell som et selskab, "der har forvandlet sig fra at være en ren fossil virksomhed til at være en af frontløberne i den grønne omstilling". I det følgende ser vi på virkeligheden i Shell. SHELL OG DEN GRØNNE OMSTILLING: MERE BRANDING END REALITET I 2016 etablerede Shell en ’nye energiformer’ division og annoncerede at de ville investere $4-6 mia dollars i grøn energi fra 2016-2020. I realiteten bliver det nærmere $2-3 mia dollars. I samme periode har Shell investeret $120 mia dollars i fossile energiprojekter, og planlægger at give grønt lys til 35 nye olie- og gasprojekter frem mod 2025 og at øge investeringerne til €30 mia. dollars årligt. For hver dollar investeret i grøn energi investerer Shell 30 dollars i fossile projekter. De fem største selskaber med hovedkvarter i Europa –Shell, BP, Total, Equinor og Eni – har indtil nu sammenlagt over tid investeret 5,5 milliarder dollar i vedvarende energiprojekter. Til sammenligning var deres samlede investeringsbudget for bare 2019 på næsten 90 milliarder dollar.

OLIEN OG SHELL’S VÆRDIER SKAL BLIVE I JORDEN Verdens CO2 budget, altså hvor meget CO2 der kan udledes for at holde temperaturen lavere end en henholdsvis 1,5 og 1,75 graders stigning, vil blive overskredet inden for henholdsvis 13 og 24 år med den nuværende udledning. Men siden 2011 er de fossile energireserver steget og rækker med den nuværende produktion 50 år frem i tiden. På trods af olieselskabernes forsøg på at præsentere sig som mere bæredygtige, har ingen af selskaberne CO2 udledningsmål, der er tilpasset Parisaftalen. Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at holde os under en 2 gaders temperaturstigning, skal de store olieselskaber i gennemsnit reducere deres produktion med 35%. Blandt de store olieselskaber har Shell en bedre portefølje og skal kun reducere med 10%. Verden tilstræber at begrænse sig til en 1,5 grads stigning. For at nå det skal reduktionen i produktionen være betydeligt større. Investeringerne fra Shell og de andre store olieselskaber peger den modsatte vej, mod øget produktion og søgning efter nye ressourcer. SHELLS AKTIEKURS UDVIKLER SIG RINGE I FORHOLD TIL RESTEN AF MARKEDET Shell og de andre store olieselskaber er presset på deres indtjening og aktieværdi. Resultatet for 2019 er godt og vel halveret i forhold til året forinden og godt under analytikernes forventninger. Shells aktiekurs udviklede sig i 2019 negativt med et fald på -15,7%. Over de sidste ti år fra januar 2010 lige efter finanskrisen er kursen steget fra rekordlave €21,10 euro til €23,28 euro, en stigning på 10% over ti år. Det modsvares af en stigning i det danske C20 indeks på 250% i den samme tiårige periode. HVAD ER DE DANSKE PENSIONSSELSKABERS PLAN? Den afgående direktør for Bank og England, Mark Carney, sagde for et par måneder siden: ”Op mod 80% af kulreserverne og 50% af de kendte oliereserverne ville blive ’stranded assets’ – altså værdiløse. Spørgsmålet til ethvert selskab og finansiel organisation, investor, pensionsfond og forsikringsselskab er: Hvad er jeres plan?” Mellemfolkeligt samvirke spørger de danske pensionsselskaber om det samme: Hvad er jeres plan? Hvis i tager Parisaftalen alvorligt og vil arbejde for at holde temperaturstigningen under 1,5 grad, hvordan kan i så samtidig investere i fossile selskaber, der systematisk planlægger med at umuliggøre dette mål? Hvorfor investerer i danskernes pensionsmidler i selskaber, der er en enorm finansiel risiko og samtidig ødelægger klimaet og planeten den dag vi skal på pension?

17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle