Production Gap Report: Fortsat stigning i fossil produktion sætter klimamål skakmat

Den netop lancerede Production Gap Report fra bla FN’s Miljøprogram UNEP viser en verden på vej mod en klimakatastrofe. Vi kan ændre kurs. Det kræver et opgør med den fossile produktion, som Covid-19 krisen giver mulighed for.


Klimakrisen kræver handling nu. Ikke i 2030 eller 2050. produktionen og forbrug af kul, olie og gas er den primære årsag til klimakrisen.


Production Gap Report fra den 2. december viser, at lande planlægger at producere dobbelt så mange fossile brændstoffer – kul, olie og gas – i 2030, som målsætningen om at holde temperaturstigningen på under 1,5 grad tillader. Trods klimakrisen og de mange flotte erklæringer og Paris-aftalens femårs fødselsdag, så planlægger landene at en årlig stigning i produktionen af fossile brændstoffer på 2% årligt. Hvis vi skal nå 1,5-grad målet skal produktionen reduceres med 6% årligt mellem 2020 og 2030, hvilket svarer til, hvad covid-19 krisen har resulteret i for 2020.


Production Gap Report: Figuren viser landenes produktionsplaner for kul, olie og gas, deres klimaløfter, sammenstillet med hvad der skal til for at holde temperaturstigningerne under henholdsvis 1,5 og 2 grader. Frem mod 2030 skal produktionen af henholdsvis kul, olie og gas reduceres årligt med 11%, 4% og 3%, hvis 1,5 grads målet skal være realistisk.


Covid-19-krisen – et fossilt svar fra verdens regeringer

Produktion Gap Rerport 2020 er en special rapport i anledningen af Covid-19 krisen og femåret for Paris-aftalen, hvor en række store lande og regioner har lovet en net-zero udledninger af klimagasser i 2050 eller senere.


Rapporten ser på mulighederne for at bruge Covid-19 krisen til en grøn genstart. Verdens regeringer har samlet udløst hjælpepakker på $11.000 mia. dollars, men har forsømt at bruge krisen og de mange offentlige midler til at kick-starte den grønne omstilling. G20-landene har brugt $233 mia. dollar på at understøtte fossil produktion og forbrug, men kun brugt $146 mia. dollars på bæredygtige investeringer inden for energi og alternativer til fossilt forbrug.


Regeringernes svar på Covid-19-krisen understøtter eksisterende produktions- og forbrugsmønstre. Lande, der i forvejen har store subsidier til den fossile sektor har øget disse subsidier, mens lande, der i forvejen havde et større engagement i den grønne omstilling, har brugt krise- og stimuluspakker til at accelerere denne omstilling. Desværre er langt de fleste store økonomier i den første kategori.


Vi kan fortsat bruge Covid-19 krisen og krise responsen til at kick-starte en grøn omstilling. Men det kræver at verdens regeringer, inklusive den danske, sætter klimaet ind centralt i de hjælpepakker og støtteordninger, der bliver finansieret af vores allesammens penge.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle