Notat: Grøn eksportstøtte kan give flere jobs end den fossile sektor

MS notat af Eigil Johannssion, maj 2021


Hvis EKF og IFU stopper støtten til fossile projekter og i stedet kanaliserer midlerne i vedvarende energi, kan det skabe flere danske arbejdspladser. Det forklares i dette notat.


Generelt skaber grønne investeringer flere arbejdspladser end fossile, og mens efterspørgslen på den fossile teknologi forventes at gå ned, stiger den grønne dramatisk. Med en stærk dansk konkurrenceevne indenfor vedvarende energi er Danmark allerede i gang med at udnytte denne mulighed, og hvis den offentlige fossile støtte flyttes til den grønne sektor, vil det kun have en yderligere positiv effekt på skabelsen af danske arbejdspladser.


Flere arbejdspladser per grøn krone

I en analyse af den britiske eksportkredit (UKEF) finder Vivid Economics, at UKEF ville kunne skabe 150-200% flere britiske arbejdspladser ved at kanalisere sin eksportstøtte over i vedvarende energi frem for olie og gas. Det er sandsynligt, at det ligeledes vil have en positiv effekt på skabelsen af danske arbejdspladser, skulle EKF gøre det samme. Der findes adskillige analyser, som viser, at grønne investeringer er bedre end fossile for beskæftigelsen generelt. Eksempelvis peger et studie af Garrett-Peltier (2017) på, at investeringer i vedvarende energiinfrastruktur genererer næsten tre gange så mange arbejdspladser som tilsvarende investeringer i fossil energi. Ser man direkte på beskæftigelse knyttet til eksportarbejdspladser er konklusionen den samme.


Global grøn efterspørgsel

Når det kommer til eksport, er det naturligvis essentielt, hvad der efterspørges globalt, og om danske selskaber er konkurrencedygtige. Efterspørgslen på vedvarende energi vil fortsætte med at stige dramatisk. Globalt er sol og vind i gennemsnit vokset med 21% hvert år det sidste årti, og det vurderes, at væksten vil fortsætte. Med de faldende omkostninger for vedvarende energi de sidste tre år er det økonomiske potentiale indenfor sol og vind enormt. Derudover har en række store økonomier hævet klimaambitionerne, hvilket yderligere giver muligheder for dansk eksport. Eksempelvis anslår Ørsteds topchef Mads Nipper, at Danmark kan femdoble eksporten af klimateknologi til USA frem mod 2030.


Dansk konkurrenceevne

Danmark er ideelt stillet til at udnytte de grønne eksportmuligheder - og det gør EKF og IFU også i stort omfang allerede. Men da markedet vokser eksponentielt, vil det kun være en fordel for danske arbejdspladser og konkurrenceevne, hvis den begrænsede fossile eksportstøtte i stedet bliver grøn. Siden 2017 har EKF givet ny støtte til to oliekraftværker, mens IFU tilsyneladende ikke har støttet nye fossile projekter i denne periode. For både IFU og EKF er støtten til fossile projekter meget begrænset, og derfor er deres bidrag til skabelsen af danske arbejdspladser det også. IFU og EKF’s minimale fossile støtte, der primært er gået til et enkelt dansk selskab, afspejler, at Danmark ikke har en stærk position indenfor eksport af olie- eller gasteknologi.


Tværtimod har Danmark indenfor grøn eksport ekstraordinær ekspertise og konkurrencedygtighed. Danmark har succes med at udbrede sine grønne teknologier, og eksporten af dansk grøn teknologi er hastigt stigende i disse år - fra 2010-2019 steg den med 61%. Vind udgør da også klart den største eksport af al energiteknologi i Danmark med 47% i 2020. Hvad angår beskæftigelse er vind også vigtig, og Danmark er det land med sjette flest beskæftigede inden for vindenergi - kun overgået af de langt større lande Kina, Tyskland, USA, Indien og Storbritannien. Og danske Vestas var i 2020 for femte år i træk verdens største vindmølleproducent. Danmark står stærkt ift. at levere på den grønne efterspørgsel.


Grøn branding

Det kan altså skabe flere danske arbejdspladser, hvis fossil støtte omlægges til grøn. Et stop for den fossile støtte vil desuden have en markant indirekte effekt på danske arbejdspladser. Hvis Danmark stopper al støtte til kul, olie og gas i udlandet, så kan Danmark for alvor blive kendt som et grønt foregangsland, der både dropper den fossile støtte og har de grønne løsninger.

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle