Mission Recovery: Skattetab fra big tech's skattefinter

Opdateret: maj 24

Verdens største økonomier mister op til US $32 milliarder i årlige skatteindtægter fra Silicon Valley's top fem tech virksomheder: Nok til at vaccinere alle mennesker. Danmark mister 720 millioner kroner årligt fra tech-giganternes skattefiflerier.


Mens G20 lederne mødes i morgen (21. maj) til et ekstraordinært sundhed topmøde for at tackle pandemien, så viser nye tal fra Mellemfolkeligt Samvirke, at G20-landene potentielt mister US $32 mia i årlige skatteindtægter fra fem af verdens største tech selskaber. En ny rapport fra MS/ActionAid; “Mission Recovery: How Big Tech’s Tax Bill could kickstart a fairer economy” viser, at bare et års skatteregning fra de fem virksomheder kunne potentielt have betalt for vaccination af alle mennesker på jorden.


Tech giganter Amazon, Apple, Facebook, Alphabet og Microsoft er tilstede over hele verden og har skabt milliarder i overskud under pandemien. Hvis de enorme overskud blev beskattet retfærdigt, dér hvor aktiviteterne finder sted, kunne regeringerne øge deres skatteindtægter og finansiere bedre sundhedssystemer for at afslutte pandemien og starte genopretningen.

En retfærdig beskatning af Amazon, Apple, Facebook, Alphabet (Google) og Microsoft kunne i 2020 potentielt generere:

· $31.99 mia. USD for G20-lande.

· $27,97 mia. USD til OECD-landene.

· $20,77 mia. USD til G7-lande.

· $7,92 mia. USD til EU-27.


Skattetab i Danmark

I Danmark ville en retfærdig beskatning af de fem selskaber gennem en fordeling af overskuddet til beskatning i lande, hvor overskuddet skabes, kunne generere $142,8 millioner USD, svarende til 873 millioner kroner. I 2019 betalte de fem selskaber ifølge de åbne skattelister tilsammen 155 millioner kroner. Dermed mister Danmark omkring 718 millioner kroner årligt i skat fra de fem selskaber:


Skattetab i udviklingslandene

Skatteindtægter fra tech-giganterne er endnu mere afgørende for udviklingslandene med færre ressourcer til at investere i offentlige tjenester såsom sundhed og uddannelse. Nigeria kunne rejse op til en ekstra US $100 millioner svarende til 70.000 sygeplejerskers løn i et år og Bangladesh kunne potentielt rejse US $49.3m i skat i skat fra de samme fem selskaber, svarende til 12.000 sygeplejersker, hvis de blev beskattet retfærdigt.


Hvad betyder det?

Mens tech-giganterne og deres ultrarige ejere har skabt enorme formuer under pandemien, så betaler de meget lidt i skat til at finansiere de sundhedssystemer, læger og sygeplejersker, der er almindelige menneskers forsvar under pandemien.


Folk er i stigende grad oprørte over at de mest profitable selskaber i den globale digitale økonomi ikke betaler deres skat ligesom almindelige mennesker og små- og mellemstore selskaber. Mens offentlige services er pressede og i mange lande bryder sammen, så skraber tech giganterne og deres ultrarige ejere milliarder i overskud, fordi det nuværende globale skattesystem giver dem mulighed for at undgå at betale deres fair andel.


Hvis tech-giganterne betalte en fair skat ville lande verden over have langt flere ressourcer til at bekæmpe pandemien gennem udrulning af vacciner. Udviklingslandene er de store tabere. Men Danmark taber omkring 720 millioner kroner i skatteindtægter årligt og i EU taber vi potentielt omkring 48 milliarder kroner årligt


Regeringer verden over må gå sammen om en meningsfuld reform af den internationale selskabsbeskatning, der vil sikre, at selskaberne betaler skatter, der hvor deres reelle økonomiske tilstedeværelse er. Der skal indføres en global minimumssats for selskaber på mindst 25% for at hjælpe med at bekæmpe problemet med skattely. Og så skal tech selskaberne fremlægge deres regnskaber land for land, ligesom bankerne i EU skal gøre, så vi kan se for hvert land, omsætning, salg, antal medarbejdere, skat mm.


Metode: Beregning af det potentielle skattetab

Beregningen af det potentielle skattetab fremgår af rapporten Mission Recovery, i annexet. Kort fortalt, så tager vi det globalt registrerede overskud i de fem selskaber og fordeler det til beskatning i landene efter antal brugere af deres teknologier, justeret for landenes BNP/indbygger, således at en forbruger i et højindkomstland er mere ’værd’ end en forbruger i et lavindkomstland. Dernæst har vi taget selskabsskat raten i hvert land og nedjusteret den til en effektiv skatterate på 83% af den formelle skatterate. Det svarer til den effektive skatterate for tech-selskaber i USA, der er på 83% af den formelle skatterate.


Derudfra kan vi estimere hvad selskaberne ved en retfærdig beskatning skulle betale i hvert land, hvor de er tilstede. Det er det potentielle skattetab. I Danmark ved vi, at de fem selskaber tilsammen har betalt 155 millioner i skat i 2019, hvilket fratrækkes, så vi finder den tabte skat. Da selskaberne ikke aflægger offentligt tilgængelige regnskaber land for land, så ved vi ikke, hvad de betaler i skat i landene. Vi taler om et ’potentielt skattetab’ som det de burde betale, men de har i nogle lande formentlig betalt noget skat. Det er en kraftig opfordring til selskaberne om at fremlægge regnskaber land for land.

13 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle