Klimaomstilling skal koste nogen noget

I denne uge udskød Mette Frederiksen den grønne omstilling. Der breder sig i regerinen en angst for, at den nødvendige klimaomstilling skal komme til at koste nogen noget. Derfor håber Frederiksen på, at ”der kommer en god løsning i morgen” i form af ny teknologi, så ingen skal ændre adfærd. Det kan vi bare ikke vente på. Vi skal i gang med en retfærdig grøn omstillingen nu. Det kræver ændring i levemåder og kommer til at koste nogen noget. Kampen står om, hvem der skal betale for den grønne omstilling.


Regeringen kom til efter et klimavalg og har som en afgørende del af sin platform et løfte om at reducere CO2-udledninger med 70 % i 2030.


På Dansk Erhverv’s årsmøde den 10. september skød Statsministeren klimaomstillingen til hjørne. Hun sagde, at 70 % målsætningen ”kun kan lade sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, bliver det kun højere afgifter. Og det er ikke svaret. Det er ikke svaret i dag, og det er ikke svaret om fem år eller om ti år. Det er ny teknologi, og det er innovation,” sagde Mette Frederiksen.”


Teknologiske løsninger er afgørende for at stoppe klimakrisen på lang sigt. Vi skal ud af den fossile æra. Det kræver nye teknologier.


Men vi kan ikke vente på at der kommer nye teknologier i morgen. Lagring af kulstof og Power-to-x er fortsat fugle på taget, der tidligst får nævneværdig effekt efter vi skal have nået 70 % målsætningen i 2030.


Regeringen er skræmt til handlingslammelse ved udsigten til, at den nødvendige grønne omstilling kommer til at kræve af almindelige mennesker, at de skal ændre deres adfærd og levemåder. Og skræmte ved, at omstillingen og ikke mindst en CO2 afgift vil ramme skævt i bunden.


Frederiksens frygt er fuldt forståelig. Omstillingen kræver at vi alle ændrer på vores adfærd og levemåder. Vi skal spise mindre kød. Vi skal flyve mindre og køre mindre i fossil-biler. Med en CO2-skat bliver klimaskadelig adfærd dyrere. Også for de lavest lønnede, der ikke har råd til at købe en ny elbil, men er afhængig af en bil for at komme på arbejde. Og for de lavestlønnede og udsatte borgere, der ikke har overskud til at omlægge til en mere klimavenlig adfærd og forbrug.


De rigeste har størst ansvar for klimakrisen

Men løsningen står lige for. Vi skal have en retfærdig omstilling. Det er primært de rigeste og største selskaber, der står for klimagasser – og det er dem, der har bedst råd til at omstille eget forbrug og finansiere den grønne omstilling. Det betyder ikke, at de lavestlønnede og svageste ikke også skal omstille deres forbrug. Det skal de. Men de skal kompenseres, og vi skal kræve langt mere af de største klimasyndere.


En rapport baseret på 2007 data viser, at de 1 % rigeste danskere har et klimaaftryk, der svarer til omkring de 13 % fattigste. De 10% rigeste danskere står for næste ¼ af de danske CO2-udledninger. De rigeste har et langt større ansvar for at omlægge deres livsstil og adfærd, hvis vi skal nå klimamålene. De køber større og flere biler, flyver mere, køber flere forbrugsgoder og har større huse. Det er formodentlig kun blevet mere skævt siden 2007.


Vi har ikke alle det samme ansvar for at ændre forbrugsmønstre. Det er afgørende at forstå, at når vi taler om ’Danmarks’ ansvar og klimamålsætninger, så har nogle mennesker et langt større ansvar. Dette bliver endnu tydeligere globalt, hvor de 10% rigeste står for 50 % af drivhusgasserne. Det er rige mennesker i rige lande, der har langt det største ansvar.


Lykkeligvis, så har denne gruppe samtidig bedre råd end andre til at omstille sit forbrug og finansiere den grønne omstilling. Den 1 % og de 10 % rigeste er blevet betydeligt mere formuende og vellønnede særligt i de sidste ti år siden Finanskrisen.


Frederiksen skal derfor ikke skubbe den grønne omstilling til hjørne og håbe på et teknologisk fix ”i morgen”. Hun skal målrettet gennemføre en retfærdig grøn skattereform. Klimarådet har foreslået en pris på CO2 stigende til 1500 kroner/ton i 2030. Det er ambitiøst og rigtigt.


Konkret vil det betyde en stigning i pris på benzin og diesel, gerne kombneret med ets top for salg af fossile biler inden 2025. CO2-skat fører også til en øget pris på kødproduktion og på cement, stål og dermed byggeri. Alt sammen nødvendigt for at nå 70%-målet.


CO2-skat kan gøres retfærdigt

Desværre rammer en CO2-skat socialt skævt


For at ’Arne’ og andre almindelige mennesker ikke skal betale for den omstilling skal de kompenseres med en øget grøn check. Det er trin 1 i en retfærdig omstilling.

Trin 2 er, at en grøn skattereform samtidig finansierer omkostningerne ved den grønne omstilling gennem øgede skatter på de, der har bedst råd og har det største klimaansvar.


For den grønne omstilling kommer til at koste nogen noget. Vi skal alle sammen ændre adfærd og forbrug de næste år. Og det kommer til at koste at udvikle de nye teknologier, der skal sikre den grønne omstilling på lang sigt. Der skal investeres i en helt ny grøn infrastruktur.


Denne omkostning skal primært bæres af de storforbrugere, der har det største ansvar og har bedst råd. En grøn skattereform skal ikke bare indeholde en CO2-afgift. Den skal også indeholde målrettede skatter på de store formuer, de største indkomster og ikke mindst på de arbejdsfri indkomster, som de formuende har fra aktier, boliger og arv.


Kun ved målrettet at indrette en grøn skattereform til også at blive retfærdig undgår vi en modstand fra lavtløns-Danmark mod den grønne omstilling, fordi de ikke vil bære prisen for at redde kloden fra den rovdrift, som de mest formuende har størst ansvar for. Familien på landet, der er afhængig af den gamle fossil-bil skal ikke udskammes, hvis vi ikke samtidig giver dem mulighed for at blive en del af den grønne omstilling.


Til gengæld skal vi målrette en grøn og retfærdig skattereform mod de største forurenere. Omstillingen kommer til at koste noget for nogen. De ’nogen’ skal være de største forurenere, der har bedst råd.

55 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle