“Ingen har ret til at adlyde”

Sådan siger Hannah Arendt, tysk filosof. Vi har alle et selvstændigt ansvar og pligt til selv at forholde os til ret og uret. Sådan sagde Arendt efter 2. verdenskrig. Gælder det også i en global økonomisk krise, der koster millioner livet?


Hannah Arendt var som tysk jøde, der flygtede til USA i 1933, selvfølgelig i sin tænkning præget af nazismens rædsler. Jeg har ikke læst Hannah Arendt, men hendes citat påpeger, at man ikke kan fraskrive sig et moralsk ansvar for sine handlinger, fordi man adlyder. Vagterne i koncentrationslejrene, som den jeg selv besøgte i Polen i sommer, havde et ansvar.


Mange i Nazityskland handlede på ordre oppefra. I sidste instans fra Der Führer. Men det er ikke en undskyldning, at man parerer ordrer. Arendt påpeger, at man ikke har ret til at adlyde, hvis ordren er moralsk forkastelig. Alle mennesker har en pligt til selvstændigt at vurdere, om de handlinger man foretager sig er moralsk og etisk forsvarlige.


Jeg er ikke den store filosof og har ikke læst Hannah Arendt. Men hendes filosofi om det enkelte menneskes pligt til at vurdere det etiske og moralske indhold af de handlinger, man udfører eller bliver beordret til, tiltaler mig meget. Ikke kun, fordi jeg har svært ved at adlyde ordrer, men fordi jeg mener, vi har en pligt til at forholde os til andre mennesker og konsekvenserne af vores handlinger.


I det dansk embedsværk er det efter Tamil-sagen gjort rimeligt klart, at embedsmænd ikke må udføre ulovlige ordrer. De har faktisk en pligt til at sige fra. Dette er igen et vigtig tema i Instruks-kommissionen, der undersøger om Støjberg beordrede ulovligheder, da hun ønskede at adskille par, hvor en af parterne var mindreårige.


Er den etiske fordring gældende globalt?

Hvad betyder den etiske fordring om at tage ansvar for handlinger, når vi er en del af et system, der medfører død og lidelser for millioner af mennesker? Jeg siger ofte, at det er et politisk valg, når en lille milliard mennesker går sultne i seng hver aften, eller når næsten halvdelen af verdens befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Det er konkrete lidelser og afsavn, som vi kunne undgå, hvis vi fordelte jordens ressourcer lidt bedre. Vi kunne gøre det anderledes. Vi kan gøre det bedre.


Vi har politisk valgt et system, hvor 2200 dollarmilliardærer har formuer så store, at de kunne udrydde fattigdom. Hvor vi køber tøj fra Asien produceret til sultelønninger. Og hvor vi fortsætter udledning af CO2 i et omfang, der særligt rammer verdens fattigste mennesker gennem en global klimakrise.


Det er politisk system. Det er forskellen. Det er ikke noget vi gør som enkelte mennesker, der skaber denne globale lidelse. Jo, vi køber t-shirten og vi udleder mængder af CO2 gennem vores forbrug. Men det er jo som en del af et system. Vi er bare en lille brik, en enkelt forbruger. Det er ’systemet’ der skaber lidelse og afsavn, ikke min konkrete handling.


Men er der reelt forskel fra os som borgere i en global verden med enorme lidelser til vagten i koncentrationslejren?


En vigtig forskel er, at vagten ville møde hårde sanktioner, måske dødsstraf, hvis han ikke adlyder ordrer. I det globale system er der ingen sanktioner for ikke at sige fra over for lidelser fjerne lande. Der kommer ’ordrer’ fra FN og globale aftaler om at øge støtten til fattige mennesker eller holde aftaler om at give bistand til fattige menneskers tilpasning til den klimakatastrofe, som vi har skabt. Men det er ikke rigtige ordrer. Og i stedet for sanktioner for at vi som individer eller lande ikke handler, bliver vi delvist belønnet gennem et system, der opretholder en magtbalance og fordeling af ressourcer til vores egen kortsigtede fordel.


Det er nemmere at se gennem fingre med lidelser og afsavn langt væk fra ens nære. Og årsagssammenhængen mellem ens egne handlinger og lidelserne er uklare og foregår gennem globale systemer og processer, der forekommer helt uden for det enkelte individs indflydelsesrum. Det tillader os delvist retten til at adlyde systemet og lade være at sige fra.


Men gad vide om Hannah Arendt kigger skævt ned på os, og mener, at vi skal lade være at adlyde et system, der medfører lidelse og afsavn for milliarder af mennesker?


Vi kan lade være at adlyde! Vi har pligt tl at gøre det bedre!

48 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle