Ghettoerne ramt af corona-krisen

Af: Fatima Amchicho, projektleder i Mellemfolkeligt Samvirke

Bragt i Politiken 6. maj 2020


Vi befinder os i en tid, hvor staten præsenterer den ene hjælpepakke efter den anden. Det er godt. Det er det, som Danmark og danskerne har brug for, nu hvor krisen kradser. Men hvad med alle de danskere, som vi har en tendens til at glemme – dem, vi igennem flere år ’gemte væk’ i nybyggede betonkarreer og sidenhen har kritiseret og udskammet, fordi de netop bor i disse bygninger? Jeg taler selvfølgelig om de såkaldte udskældte ghettoer og deres beboere.


Vi er mange, som har afventet en udmelding fra boligministeren om, hvilke tiltag han vil sætte i værk for at komme områdernes beboere til undsætning. Så hvor er ’ghettoernes’ nødhjælpspakke? De får brug for en eller en slags carte blanche. For coronakrisen kan komme til at skabe flere udsatte boligområder – og, næsten endnu værre, nogle af de boligområder, der har kæmpet for at sikre sig, at de ikke kommer på den berygtede ghettoliste eller listen over hårde ghettoer, kan ende med at skulle indse, at alle deres anstrengelser har været spildt. Flere boligselskaber har allerede slået alarm. Det gør vi også.


I forbindelse med vores arbejde i de udskældte områder oplever vi, hvordan coronakrisen også rammer områdernes beboere. Akkurat som i resten af landet. Men der er grund til en særlig bekymring, for det er jo næppe nogen hemmelighed, at en stor del af de beboere, der bor i disse områder med almene boliger, ikke har høje indkomster og generelt har en kortere uddannelsesbaggrund. Meget tyder på, at netop denne målgruppe inden for arbejdsmarkedet bliver hårdest ramt af coronakrisens økonomiske konsekvenser. F.eks. har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) tilbage i april lavet en analyse, der fremhæver, at særligt de ufaglærte og folk med en kortere uddannelse har været hårdest ramt under krisen. Faktisk har 41 pct. af de nytilmeldte ledige ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ja, faktisk er andelen af ufaglærte, som er blevet ledige i forbindelse med coronakrisen, ifølge AE 37 procent højere end gennemsnittet.


Derfor efterspørger vi, hvad boligministeren har tænkt sig at gøre for at sikre, at ingen boligområder eller beboere straffes for de konsekvenser, krisen har medført og vil have i den nærmeste fremtid. For vi er vel enige om, at hvis man er blevet fyret fra sit job pga. coronakrisen, skal man hverken straffes for det som enkeltperson eller som boligområde?

Vi har en regering, der har været med til at realisere ghettoplanen og alle dens mange initiativer og medfølgende lovændringer. Det betyder, at regeringen har besluttet sig for, at vi har lovgivning i dette land, der kun berører dele af befolkningen og kun helt specifikke adresser. Derfor vil det også være på sin plads, hvis selv samme regering melder ud, hvad den har tænkt sig at gøre for at sikre sig, at coronakrisen ikke medfører yderligere ’ghettoficering’ af dele af landet. Det kræver handling nu.


Hvad skal der ske med alle de udsatte boligområder, der vil opleve en markant stigning i antallet af arbejdsløse, i øvrigt som i resten af landet, som en konsekvens af corona? Har man tænkt sig at tage højde for dette? Med større arbejdsløshed kommer lavere indkomst, som også er et af kriterierne for at komme på ghettolisten. Har man tænkt sig at tage højde for dette? Hvordan har ministeriet tænkt sig at regne på tallene, så de direkte konsekvenser af corona kan isoleres og dermed tages i betragtning, når man beslutter hele boligområders skæbne i forbindelse med den årlige udgivelse af ministeriets ghettoliste?


Det kan og skal ikke være beboernes ansvar at bevise, at coronakrisen har ført til arbejdsløshed, lavere indkomst, udeblivelse fra skole o.l., som kan påvirke et boligområdes skæbne, når det kommer til opgørelsen af den årlige ’ghettoliste’. Derfor savner vi en boligminister, der som så mange andre ministre melder klart ud, hvordan coronakrisen skal håndteres, når det kommer til de udsatte boligområder og de mange beboere, de huser. Beboere, der vel at mærke har varetaget mange af de afgørende funktioner, der har sikret, at vores land ikke er gået helt i stå under denne krise.


Anbefalingen fra os i Mellemfolkeligt Samvirke er, at man suspenderer samtlige kriterier for at komme på ghettolisten. Og at man i stedet for at bruge store ressourcer på at udregne coronakrisens konsekvenser for beboerne i de udsatte boligområder, bruger kræfterne og pengene på at sikre fritidstilbud, alternative mødesteder, lektiehjælp og hjælp til jobsøgning for områdernes beboere. Så kan vi forhåbentlig efter sådan en suspendering alle blive enige om, at Danmark ikke har brug for nogen ghettoliste.


Se, dét ville være en direkte positiv konsekvens af coronakrisen.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle