BOGA og den sidste olie - Testen for succes for klimatopmødet

Opdateret: 14. nov. 2021


Danmark lancerede den 11. november i Glasgow en ny alliance, hvor landene lover at stoppe med at udstede nye licenser til at lede efter mere olie og gas. Det er testen for, om politikere, selskaber og investorer mener de pæne grønne ord alvorligt. Om klimatopmødet bliver en succes.


På klimatopmødet i Glasgow fyger det os om ørerne med grønne løfter og pæne ord. BOGA er testen for om regeringer og investorer mener de pæne grønne ord alvorligt, og for om klimatopmødet bliver en succes. For hvis vi ikke stopper med at lede efter mere olie og gas, så kan vi ikke holde temperaturen under 1,5 grad.


Videnskaben er krystalklar: Kul, olie og gas står for cirka 75% af al CO2-udledning. Der er ikke rum for at lede efter nye olie og gasreserver, hvis vi skal holde temperaturen under 1,5 grad. Det står sort på hvidt i Det Internationale Energiagenturs (IEA) rapport fra maj i år ”Net zero by 2050”.


BOGA skiller fårene fra bukkene: Alle de olieproducerende lande, der ikke går med i BOGA, planlægger i praksis og handling at bidrage til temperaturstigninger langt på den anden side af to og måske tre grader – altså der hvor klimaforandringerne bliver katastrofale, uafvendelige og selvforstærkende.


Alle de mange løfter om grønne investeringer og omstilling uden at stoppe ekspansion af olie og gas svarer til, at en anti-rygekampagne kun handler om mere motion og helt undlader at tale om cigaretterne.


BOGA er ambitiøst. Men Danmark og andre rige olieproducerende lande bør også stoppe produktionen af olie og gas hurtigst muligt, og ikke vente til 2050, som Danmark gør. Og der skal stille finansiering til rådighed for de olieproducerende lande i det globale syd, så de kan få råd til en retfærdig grøn omstilling.


Det er helt skævt, at Danmark fra 2019-22 bruger 21 milliarder på at renovere Tyra-feltet i Nordsøen for at suge de sidste dråber ud af de eksisterende felter. Og Danmark bør i lyset af BOGA foretage en hurtigere udfasning af kulkraftværket i Nordjylland, der står for en væsentlig del af Danmarks CO2-udledninger.


Danmark lancerer alliancen, der går under navnet Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), sammen med Costa Rica og10 andre lande og regioner. Baggrunden er, at Danmark jo selv har meldt ud, at vi stopper produktionen af olie i Nordsøen i 2050. Selv om det burde ske langt tidligere, er der ingen tvivl om, at Danmark med lanceringen af den ny alliance vil lægge et pres på verdens øvrige olie- og gasproducerende lande. BOGA bliver testen på, om de mange olieproducerende lande med grønne løfter og snak om 1,5 gradsmålet virkelig mener, hvad de siger? Eller det bare er varm grøn luft?


Alvoren fremgår med al tydelighed af den højaktuelle årlige Production Gap Report fra FNs miljøorganisation UNEP. Den viser, at regeringer og selskaber planlægger at producere dobbelt så meget olie, kul og gas i 2030, som der er rum for, hvis vi skal nå 1,5 grads målet. Hvis vi skal nå 1,5 graders målet, så skal kul udfases i dette årti, fossil gas produktion skal reduceres med 4% årligt og olieproduktionen med 3% årligt.


Det er i det lys, at Danmarks og Costa Ricas initiativ skal ses og derfor det er vigtigt. Det er med til at udstille alle de lande, der ikke - i hvert fald indtil videre – er gået med i alliancen, fordi de planlægger at ekspandere deres olie- og gasproduktion. Lande som progressive, grønne Norge, der leder efter olie og gas i Arktis, USA, der fortsætter fracking, Holland, der leder efter nye gasfelter i Nordsøen, Australien, der klør på med kulproduktionen og Storbritannien med Skotland som værtsland for klimakonferencen, der leder efter olie i Nordsøen. Eller oliestater som Saudi-Arabien, Qatar og Emiraterne, der har store flotte grønne pavilloner på klimatopmødet, men som ikke kunne drømme om at stoppe ekspansion af deres olieproduktion.

33 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle