Corona-krisen rammer unge kvinder og pigers uddannelse

Opdateret: 14. sept. 2020

Af: Gudrun Gadegaard Pedersen og Mohammad Hanif – redigeret af Lars Koch


En milliard elever og studerende – 60 % af de indskrevne elever globalt – var i begyndelsen af august stadig ikke kommet tilbage i skole. Mange af de unge kvinder bliver i stedet nu gift væk tidligt eller bliver unge mødre. Der er brug for en massiv indsats for at sikre uddannelse under nedlukningerne og finansiering til at få piger og unge kvinder tilbage i uddannelse. Det kræver et opgør med betaling af gæld fra de fattigste lande.


Corona-krisen har ført til nedlukninger af skoler over hele verden. I August havde 106 lande fortsat landsdækkende skolenedlukninger, og endnu flere lande havde lokale nedlukninger.


De fortsatte nedlukninger fører til at millioner af elever, særligt piger, ikke kommer tilbage i skolen. UNESCO vurderer, at 24 millioner elever fra børnehaveklasse til universitetsniveau er i fare for at droppe ud, heraf halvdelen i fattigste lande i Asien og Afrika.


Corona-krisen risikerer at blive et vendepunkt for en ellers positiv udvikling, hvor der de sidste 20 år er færre børn og særligt piger, der ikke går i skole.


Skæmmende spor fra Ebola i Vestafrika

Erfaringerne fra ebola i Vestafrika viser, at selv når skolerne genåbner efter en krise, så er der mange forhindringer for særligt piger i at komme tilbage i skole. Familierne havde efter ebola i mange tilfælde ikke råd til at få børn og unge tilbage i skolen og betale skolepenge og andre udgifter. Mange piger var blevet gravide og havde fået børn. Og unge var uvillige til at genoptage uddannelsen, fordi de var begyndt at arbejde og tjene penge, en indkomst, som familierne vanskeligt kan undvære.


Et studie fra PLAN i Sierra Leone, der var hårdest ramt af ebola, viste at teenage graviditeter steg voldsomt, formodentlig fordi pigerne ikke længere var i skole og deres forældre havde vanskeligt ved at forsørge dem, hvorfor de har haft behov for en anden forsørger. Samtidig steg antallet af tidlige og tvungne ægteskaber, ligesom salg af sex for penge eller andre ydelser steg som en måde at skaffe til de daglige fornødenheder. UNDP har dokumenteret, at graviditet blandt de unge steg med 65 % under og efter ebolakrisen i nogle lokalområder.


Corona-krisen I Bangladesh

Unge kvinder i Bangladesh var allerede før corona-krisen udfordret af tidlige ægteskaber. I 2019 var 45 % af alle piger under 18 år gift. Unge piger i Sydøst Asien er fire gange mere tilbøjelige til ikke at være i uddannelse, arbejde eller anden træning end drenge på samme alder. Der er en negativ sammenhæng mellem ikke at komme i uddannelse og blive tidligt gift.


Mohammad Hanif, der er Youth Inspirator med ActionAid i Bangladesh fortæller: ”Jeg kender piger, der bliver gift nu, fordi familierne ikke er interesserede i at fortsætte udgifterne til deres uddannelse og forsørgelse. De er indskrevet i gymnasiet, men de ved ikke hvornår skolen genåbner. Og deres familier har en virkelig hård periode. Når en familie er presset, så er det blandt de første muligheder, de overvejer, at gifte pigerne væk.”


Hanif er bekymret for, at nedlukning af skoler og gymnasier vil øge uligheden mellem kønnene: ”Mange af de studerende vil droppe ud af skolen, særligt piger og kvinder, og særligt i landområderne. Folk er blevet fattigere på grund af corona-krisen. Så når du skal begrænse dine udgifter, hvad gør du så? Du er nødt til at prioriter mad og helt basale nødvendigheder. Så du kan mindske udgiften til pigerne ved af gifte dem bort. I landområderne tænker mange, at det ikke er en investering at give piger en uddannelse, det er en omkostning, fordi piger alligevel bliver giftet bort og ikke tjener penge til familien.”


Hanif forklarer, at det særligt rammer piger i gymnasiet, når skolerne er lukket. Familierne tager dem helt ud af og gifter dem bort.


Både akut og langsigtet indsats er nødvendig

Nedlukningerne af skolerne kræver en akut handling. Fjernundervisning er nødvendigt, som vi kender det fra Danmark. Men det er selvfølgelig vanskeligt for særligt de fattigste i landområderne, der ikke har adgang til elektricitet, internet eller en smartphone. I landområderne i fx Bangladesh, hvor elektronisk fjernundervisning ikke er muligt, kan man bruge analoge og simple metoder. Undervisning kan gennemføres via radio og undervisningsmateriale kan distribueres ud til familierne.


Dertil er det vigtigt at støtte de kvindegrupper og netværk, der arbejder for oplysning og støtte til at holde piger og kvinder i uddannelse og stoppe tidlige graviditeter og ægteskaber.


Det er helt afgørende at uddannelse er gratis, så det ikke er en belastning for familiernes økonomi at holde pigerne i skolen. Det samme gælder undervisningsmaterialer.


Gratis uddannelse – og særligt de specielle tiltag under corona-krisen – kræver større budgetter fra regeringerne til uddannelse. Mange udviklingslande var allerede inden corona-krisen ligesom Bangladesh presset af en uholdbart stor gældsbyrde,. Bangladesh brugte inden krisen 29 % af statsbudgettet på at betale renter og afdrag på gælden til blandt andet Verdensbanken, Kina og private banker. Det svarer til 86 % af det samlede budget til sundhed og uddannelse.


Den økonomiske krise i kølvandet på corona har fået gældskrisen til at eksplodere i mange lande. Eksporten og råvarepriserne er faldet, valutaen devalueret og turismeindtægter forsvundet. Det er ikke muligt for lande som Bangladesh både at servicere gælden og fastholde investeringerne i uddannelse og sundhed.


Der er akut behov for at stoppe gældsbetalingerne for lande som Bangladesh de næste år for at fastholde investeringerne i sundhed og ikke mindst sikre fremskridtene i pigers uddannelse. Vi véd, at investering i pigers uddannelse betyder at de bliver senere gift, får færre børn, får en større indkomst. Det kan vi ikke ofre for at indkræve en gæld fra et land, der er slået til tælling af den kombinerede sundheds og økonomiske krise.

31 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle