Fem pensionsselskaber blåstempler Shell's klimaplan i modstrid med Parisaftalen

Ny analyse: Shells vil lede efter nye olie- og gasreserver, på trods af at det er direkte i modstrid med Parisaftalens mål. Shell’s netto-nul klimaplaner skal bruge op til tre gange størrelsen af Danmark til kompensation for CO2-udledningerne


Da Shells aktionærer mødtes i Haag den 18. maj til deres årlige generalforsamling, afslørede en ny analyse fra Mellemfolkeligt Samvirke og ActionAid den fossile brændstofgigants netto nul klimaplaner. De vil øge udledningerne, mens de planter skov i udviklingslandene, der sandsynligvis vil føre til land-grabbing i det globale syd.


For at nå netto-nul udledninger inden 2050 planlægger Shell at kompensere 120 mio. ton CO2 fra sine forurenende aktiviteter ved at plante skove. Mellemfolkeligt Samvirkes analyse viser, at dette vil kræve 12 millioner hektar jord i 2030 – svarende til et areal tre gange så stort som Danmark.


I stedet for at udfase fossile brændstoffer i løbet af det næste årti for at reducere skadelige CO2-emissioner, vil Shell fortsætte med årligt at investere $4 mia. om året i fossil gas, og $8 mia. om året på olie-og gasefterforskning, sammenlignet med kun $2-3 mia. i vedvarende energi.


IEA: Der er ikke rum for at lede efter nye olie- og gasreserver, hvis vi skal nå Parisaftalen

Den 18. Maj kom Det Internationale Energiagentur IEA med en ny rapport Net Zero by 2050. Den er en gamechanger. IEA er traditionelt en ret konservativ organisation, der gennem mange år har fremlagt scenarier, der giver fortsat rum for at finde mere olie og gas. I deres nye scenarie i rapporten, skriver de, at hvis vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5 grad, så er der from today, no investment in new fossil fuel supply projects, and no further final investment decisions for new unabated coal plants”.


Der er ikke rum for nye fossile projekter, og der kan kun etableres kulkraftværker, der er fuldt neutrale gennem indfanging ad CO2.


Shell’s klimaplan, der indeholder investeringer for $8 milliarder dollars i nye fossiel projekter står altså i direkte modstrid med IEAs scenarie. Det samme gælder selvfølgelig alle de andre fossiel selskabers strategier, der for de flestes vedkommende er mindre ambitøse end Shell’s plan.


Pensionsselskaber blåstempler Shell’s klimaplan

Alligevel stemte fem store danske pesnionsselskaber for Shell's klimaplan på generalforsamlingen, mens to stemte imod.


Det er pensionsselskaberne PFA, Danica, PensionDanmark, Sampension og Lægernes Pension, der stemte for Shells klimahandlingsplan sammen 89 pct. af Shells aktionærer. De fremhæver samstemmende, at Shell er et af de olieselskaber, der er længst fremme med den grønne omstilling med en vision om at være CO2-neutral i 2050. Men de forholder sig ikke til, at IEA klart underkender Shell’s klimaplan, hvis vi skal nå 1,5 grads målsætningen.


PKA og Industriens Pension stemte imod, da – lige som IEA – ikke kan se Shell’s plan som kompatibel med Parisaftalen.Netto-nul løfter for 2050 er utroværdige

Shells klimaplaner illustrerer hvad udfordringen er med mange selskabers løfter om at være klimaneutrale eller netto-nul udledere i 2050. Hundredvis af selskaber og regeringer har med stor fanfare opsat tilsvarende netto-nul mål, men de bliver brugt som et røgslør, der tillader forureningen at fortsætte, i stedet for at levere de reduktioner i udledningerne der er nødvendige for at afværge klimakrisen.


Løftet om netto-nul hviler på plantning af store nye skove, bioenergiafgrøder og udokumenterede teknologier. I betragtning af at kun et selskab, Shell, har brug for at plante træer på et arealfinde jord tre gange størrelsen af Danmark i løbet af de næste 10 år, er der ikke nok jord til rådighed på kloden til at opfylde efterspørgslen på jord til klimakompensation. som de mange lande og selskaber lover.


Det udgør en markant trussel mod lokalsamfund i udviklingslandene, særligt mindre landbrug, fordi selskaber som Shell vil opkøbe deres jord for at kompensere for det overforbrug af olie og gas, som Shell producerer og vi forbruger i Danmark og andre rige lande.

Hvor står de danske pensionsselskaber fremover?

Virkeligheden banker på døren for pensionsselskaberne, olieselskaberne og for alle os andre. Den fossile industri skal stoppe eftersøgning af nye reserver. Og de danske pensionsselskaber må endegyldigt gøre op med sig selv, om de vil bidrage til fortsat at investere i undermineringen af Parisaftalen, ellerom de i stedet markant vil øge investeringerne i bæredygtig energi, på linje med IEA’s anbefalinger.

72 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle